เรียนเสริม-เรียนพิเศษ ภาษาจีนกลาง
-ปูพื้นฐานตั้งแต่พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การผสมคำ
-การสนทนาในชีวิตประจำวัน
-ทบทวนเนื้อหาในห้องเรียน ดูแลการบ้าน
*จบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน หลักสูตร5ปี
*มีประสบการณ์ศึกษาที่ประเทศจีน มหาวิทยาลัยครูกวางสี
*มีประสบการณ์ฝึกสอนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

จตุจักร รัชดาพิเษก ลาดพร้าว

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว