-เป็นครูสอนภาษาจีน รับติวเพิ่มเกรด สอนตามหนังสือของโรงเรียน สอนพินอิน จีนพื้นฐาน สนทนาทั่วไป ติวYCT 1-4, HSK 1-4 สอนหลักพื้นฐานการเขียนตามลำดับขีด
- ออนไลน์ ออนไซด์ ตามบ้าน (สถานที่ มหาวัทยาลัยสวนสุนันทา
สอนออนไซด์ จะมีคลิปเสียงอ่านให้ไปทบทวน
- นักเรียนตั้งแต่อนุบาล ประถม มัธยม 3- 15 ปี ผู้ใหญ่
- พื้นฐาน 250/ชม. มีพื้นฐานบ้างแล้ว 300/ชม.
- วันเสาร์อาทิตย์ วันธรรมดา ตอนเย็น

ดุสิต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว