ครูพี่ทราย ธัญกมล คะเนสม
-มีประสบการณ์สอนในมหาวิทยาลัยสาขาฟิสิกส์เป็นเวลานานกว่า 8ปีจนถึงปัจจุบัน
-มีประสบการณ์สอนระดับมัธยมปลาย วิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
-เป็นติวเตอร์ระดับม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา.
วิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์
-มีประสบการณ์เข้าค่าย สอวน.ฟิสิกส์
-มีประสบการณ์ ติว สอวน.ฟิสิกส์ โครงการ SMA โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
-มีประสบการณ์แลกเปลี่ยนต่างประเทศ เทียบโอนหน่วยกิต ในสาขาฟิสิกส์
-ได้รับทุนต่อเนื่อง ปริญญา ตรี โท และเอก สาขาฟิสิกส์ทฤษฎี
-ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ หลักสูตรนานาชาติ (international program) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-รับสอนทั้งเป็นกลุ่มไม่เกิน5คน และสอนตัวต่อตัว เพื่อให้น้องๆได้เนื้อหาที่เน้นและทั่วถึงค่ะ

สอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว