จบจาก ป.เอกจุฬา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์, ป.โทจุฬา คณิศาสตร์ประยุกต์
รับสอนแคลคูลัส คณิตม.ต้น ปลาย สอนมาแล้ว 4 ปี
Discrete mathematics สอนมาแล้ว 2 ปี
รับสอนคอมพิวเตอร์
เขียน python สอนมาแล้ว 4 ปี
Algorithm สอนมาแล้ว 1 ปี

ราคาค่าเรียน

คณิตศาสตร์ม.ต้น ไทย300 บาท ต่อชั่วโมง

คะแนนดีขึ้น เข้าใจหลักการมากขึ้น

คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ไทย350 บาท ต่อชั่วโมง

คะแนนสอบเพิ่มขึ้น เข้าใจบทเรียนมากขึ้น

Python400 บาท ต่อชั่วโมง

คะแนนสอบมากขึ้น เข้าใจบนเรียน

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว