อาจารย์รชตะ ชื่อเล่นครูวัง จบจากมหาวิทยาลัยจากประเทศจีน ปริญญาตรีจบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอิเลกทรอนิคและเทคโนโลยีกุ้ยหลิน สาขาวิชาการสอนภาษาจีนเพื่อนนานาชาติ
และกำลังศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น มีประสบการณ์สอนมากกว่าสามปี รับสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมหาลัยและบุคลทั่วไป เป็นอาจารย์ตามสถาบันกวดวิชาในกรุงเทพฯ มีการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรสนทนาเบื้องต้น-กลาง-สูง
หลักสูตรทบทวนหลังการเรียน หลักสูตรการเตรียมสอบHSK1-6 ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ภาษาจีนเพื่อธุกิจและการโรงแรมและหลักสูตรอื่นๆขึ้นกับความประสงค์ของตัวผู้เรียนเอง น้องๆพี่ๆท่านใดอยากเรียนแบบสบายๆเป็นกันเอง ถูกต้องตามมาตรฐานจีนกลาง สามารถติดต่อได้เลยครับ*สำหรับค่าเล่าเรียน250-300บาทต่อท่าน(ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของผู้เรียน)*รับสอนแบบกลุ่มไม่เกินกลุ่มละ5ท่าน(ขึ้นอยู่กับหลักสูตรสามารถตกลงราคาได้)

ลำปาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว