สวัสดีค่ะ อ.เม้ยนะคะ ปัจจุบันทำอาชีพสอนภาษาจีนในมหาวิทยาลัยค่ะ และสอนเด็กๆตามบ้านหรือทางออนไลน์แบบตัวต่อตัวหลังเลิกงานค่ะ เม้ยสอน จ-ศ 16.00 น.เป็นต้นไป ผ่านโปรแกรม zoom ครั้งละ 40 นาที ปกติเม้ยคิดราคาครั้งละ 350 บาท แต่หากใครสมัครผ่านช่องทางนี้ เม้ยคิดราคาเหมาจ่าย 1,000 บ./เดือน (เรียนครั้งละ 40 นาที) เลือกวันเรียนได้ 4 ครั้งค่ะ เม้ยปูพื้นฐานให้ทุกทักษะตั้งแต่ฟัง พูด อ่าน เขียน รับรองว่า 3 เดือนจะสามารถสื่อสารพื้นฐาน แนะนำตัวเองได้ค่ะ

ราคาค่าเรียน

ภาษาจีนสำหรับผู้เริ่มต้น1200 บาท ต่อคอร์ส

ปูพื้นฐานฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนตั้งแต่เริ่มต้นจนใช้งานสื่อสารในเบื้องต้นได้

การฟังและการพูดภาษาจีนสำหรับเด็ก 350 บาท ต่อชั่วโมง

ปูพื้นฐานการฟังและการพูดภาษาจีน เด็ก 5-12 ปี ตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานจนถึงแนะนำตัว แนะนำครอบครัวได้ รู้จักการเขียนอักษรจีนเบื้องต้น

ภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับนักการตลาด4999 บาท ต่อคอร์ส

กลุ่มคนทำงาน พนักงานบริษัท นักการตลาด คนที่อยากมีพื้นฐานคุยกับคนจีน ช่วงอายุ 25-40 ปีไม่มีพื้นฐานค่ะ

การฟังและการพูดภาษาจีนสำหรับผู้สอน4999 บาท ต่อคอร์ส

เหมาะสำหรับคนอายุ 20-45 ปี อาชีพครู อาจารย์ กศึกษา มีพื้นฐานภาษาจีนแล้วเรียนแล้วสามารถนำเทคนิค/เคล็ดลับเกี่ยวกับการสอนภาษาจีนไปต่อยอดหรือสอนพิเศษเพิ่มรายได้ได้อีกช่องทาง

ภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับผู้ปกครอง 4999 บาท ต่อคอร์ส

เหมาะกับวัยทำงาน แม่บ้าน อาชีพต่างๆ ที่มีลูกหลานอยากเรียนภาษาจีนหรือเรียนอยู่แล้ว แต่ผู้ปกครองไม่มีพื้นฐาน สามารถนำไปฝึกพูดสื่อสารหรือสอนการบ้านภาษาจีนในเบื้องต้นได้

ภาษาจีน
สอนออนไลน์ อุดรธานี

ยังไม่มีรีวิว