ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

       Profile

ชื่อ มานิตา นามสกุล แก้วเสน
ชื่อเล่น ฟาง 
เกิดวันที่ 10 พฤษภาคม 2538

จบการศึกษา
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เกียรตินิยมอันดับ1 เกรดเฉลี่ย 3.70
HSKระดับ6 HSKK ระดับกลาง

ปีพศ.2560ได้รับทุนการศึกษามาเรียนต่อที่
Tianjin Normal University ประเทศจีน
เป็นระยะเวลา 6 เดือน

กิจกรรมที่เคยร่วมในมหาวิทยาลัย
ปี 2559 : เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ " สะพานสู่ภาษาจีน " รางวัลชมเชย
ปี 2558 : พิธีกรภาษาจีนงานบายเนียร์ให้กับคณะศิลปศาสตร์
ปี2558 : พิภาษาจีนธีงานวันปีใหม่
ปี2557-2558 : พิธีกรภาษาจีนงานวันตรุษจีน
ปี2557 : พิธีกรภาษาจีนงานจับบัดดี้จีน-ไทย

ประสบการณ์ทำงาน
เป็นล่ามให้กับผู้ป่วยชาวจีนในการสื่อสารกับแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลจุฬารัตน์9 และโรงพยาบาลนนทเวช
ล่ามพระเครื่อง
ล่ามดูดวง
ล่ามซื้อขายประกันภัย
ล่ามซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ล่ามบิ้วตี้บล็อกเกอร์ชาวไต้หวัน
MC ภาษาจีนงานกรมตำรวจ
ติวเตอร์สอนภาษาจีนให้คนไทย
ติวเตอร์สอนภาษาไทยให้คนจีน
งานสอนภาษาจีนตามสถาบันต่างๆ
แปลเอกสารไทยจีนและจีนไทย

*มีประสบการณ์เป็นติวเตอร์มา3ปี และประสบการณ์เป็นล่ามมา2ปี

กระบี่

สอนดี เด็กชอบ

ครูฟาง ... น่ารักและ มีความ ตั้งใจกับสอนและถ่ายทอดความรู้มากๆ

ยังไม่ได้เริ่มเรียน แต่อาจารย์อัธยาศัยดีมากค่ะ

Good teaching and easy to understand

ครูฟางสอนดี เป็นเสตป โดยเน้นปูพื้นฐานทางพิน อิน ให้สามารถผสมเสียง ออกเสียงได้อย่างชัดเจนในเวลาอันรวดเร็ว...

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster