ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

🇨🇳🇨🇳รับสอนพิเศษภาษาจีน🇨🇳🇨🇳

✏️เดี่ยว/จับกลุ่ม 3-5 คน
✏️ฟัง พูด อ่าน เขียน
✏️ติวสอบ hsk1-3
✏️ติวสอบ pat7.4
✏️อนุบาล ประถม มัธยม หรือผู้ใหญ่ก็สอนนะคะ
✏️นัดสอนตามที่สาธารณะ ตามบ้าน

พิกัด 📍จังหวัดอุบลราชธานี
👩🏻‍🎓 เหล่าซือจบการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มีใบประกอบวิชาชีพครู
🏫ประสบการณ์การทำงาน
📚โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จังหวัดเชียงราย
📚โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster