ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

การศึกษา ปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนครเหนือ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ประสบการณ์สอน 10 ปี ปัจจุบันสอนระดับประถมศึกษา

ความสามารถพิเศษ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

คลองสามวา

คันนายาว

มีนบุรี

ลาดกระบัง

หนองจอก

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster