จบคณะครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
เคยรับราชการครู สังกัด สพป กทม . สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียน สายน้ำทิพย์
มีใบประกอบวิชาชีพครู
ปัจจุบัน รับงานฟรีแลนซ์ แปลภาษา สอนภาษาอังกฤษ
มีความสามารถ ในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

ห้วยขวาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว