- เวลาสอน ติวเตอร์ชอบที่จะหาเรื่องราวใกล้ตัว ประสบการณ์ชีวิตและการเรียน เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย (Fun Fact) เข้ามาสอดแทรกในเนื้อหาการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นภาพและสร้างแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนรู้ต่อๆไป สำหรับวิชาภาษาอังกฤษนั้น ติวเตอร์ชอบที่จะฝึกให้นักเรียนกล้าพูด กล้าถาม และมีความเข้าใจในบทไวยากรณ์ การใช้คำ การสร้างประโยค โดยเน้นการนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ได้จริง สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง โดยมิได้เน้นการช่วยทำการบ้าน ติวเตอร์อาจจะมีการบ้านที่เตรียมมา โดยจะเป็นแนวๆ เกมส์ความรู้ หรือกิจกรรมไว้ทำยามว่างเพื่อให้นักเรียนฝึกและสามารถนำไปใช้ได้จริง

- เนื่องจากติวเตอร์มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่เริ่มจากศูนย์มาก่อนจนมีทักษะพูดฟังอ่านเขียนที่เรียกได้ว่า สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างไม่มีติดขัด จุดนี้เองทำให้ติวเตอร์สามารถเข้าใจและมองออกว่านักเรียนแต่ละคนมีจุดอ่อน จุดแข็งอะไร และระดับไหน แล้วจะสามารถแก้ไขจุดอ่อนแล้วส่งเสริมจุดแข็งได้
มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ เป็นเวลาสองปี โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน English Program และ International Program (GCSE, IB, A-level, O-level) รวมทั้งนักเรียนเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และนักเรียนที่ต้องการปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มแรก
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: Wartburg College/Business & Economics

บางละมุง พัทยา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว