ชื่อ กุ๊กไก่
เรียน คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

- รับสอนพิเศษน้องๆตามบ้าน ร้านกาแฟ หรือสถานท่ีต่างๆในเชียงใหม่ตามสะดวก

แนวการสอน : สอนได้ทุกทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน แกรมม่า การนำเสนองาน เพราะเคยเรียนรู้มาจากทางมหาวิทยาลัยมาก่อน
สำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐาน หรือ พื้นฐานค่อนข้างไม่ดี เราจะปูพื้นฐานให้ใหม่โดยมีเทคนิคการจำศัพท์ แกรมม่าต่างๆ ที่สามารถเอาไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน
คณะติวเตอร์ที่ทำงานด้วยกันในมหาลัยประมาณ20คน

สอนออนไลน์ ลำพูน เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ฝน · 23 ส.ค. 2022
เอิร์ธ · 23 ส.ค. 2022