มีประสบการณ์เรียนต่างประเทศมานาน 10 ปี ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย มีทักษะภาษาอังกฤษทั้งอ่าน ฟัง เขียน พูด สามารถสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ (english for kids) นักเรียนประถม และบุคคทั่วไปที่อยากจะฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (english for daily living) นอกจากนั้นยังสามารถสอนภาษามาเลย์และอินโดนีเซียอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นสำหรับเด็ก นักเรียนหรือบุคคลทั่วไป สอนดี เข้าใจง่าย เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานภาษาไปจนถึงสามารถสื่อสารได้ ขอบคุณค่ะ

นราธิวาส

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว