จบสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
ประสบการณ์สอน
- สอนภาษา C ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มา 4 ปี + สอนเขียนโปรแกรม ในค่ายนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์
- ติวเพื่อนๆ สอบเขียนโปรแกรมภาษา C, C ขั้นสูง , Circuit, Sensor and signal
- สอนนักศึกษาวิศวกรคอมพิวเตอร์ และวิศวกรไฟฟ้า เขียน PLC, ส่งค่าขึ้น Cloud ที่ University of Novi Sad ประเทศ Serbia

ดอนเมือง นนทบุรี ปทุมธานี ปากเกร็ด หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว