รับสอนทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานในผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุที่ไม่มีพื้นฐานเลยในเบื้องต้น เพื่อสอบเข้าราชการ ปรับพื้นฐานทั่วไป เพื่อการใช้งานในออฟฟิศ
การฝึกพิมพ์ และการสร้างเอกสารแก้ไขงานต่างๆ
โปรแกรมMicrosoft Word, Excel, Power Point
โปรแกรม Adobe Photo Shop , Dream weaver , Flash Animation สอนการออกแบบโบรชัวร์ การทำ Infographic ง่ายๆด้วยตนเอง การ์ดนามบัตรต่างๆ
โปรแกรมตัดต่อวีดีโอและรูปภาพ พื้นฐานที่จำเป็น
การใช้อินเตอร์เน็ต เครือข่ายต่างๆ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคำนวณ โปรแกรม scratch, M-block การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และเทคโนโลยีทั่วไป มีสื่อการสอนและแผนการสอน <<เพิ่มเติม>> รับสอนทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กชั้นประถม และมัธยมต้น เพื่อเพิ่มเกรด เตรียมสอบ เพื่อการสื่อสารง่ายๆในชีวิตประจำวัน และวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถม ติวNT , O-NET

สอนออนไลน์ สุรินทร์ เมือง ในเขตอำเภอเมือง สุรินทร์ ทั้งหมด

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว