ครูพี่อาร์มีประสบการณ์ในการสอนติวเตอร์ 12 ปี
สอนในระดับอุดมศึกษา 15 ปี ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มีประสบการณ์สอนวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
ฟิสิกส์ ม.ปลาย และ ความถนัดทางวิทย์ เทคโนฯ วิศวะ
ติวเพิ่มเกรด ติวสอบ เพิ่มความมั่นใจ🤓👍

การศึกษา
ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (มข.)
ป.โท วิศวกรรมไฟฟ้า (มทส.)

สอนด้วยความสุข เป็นกันเอง ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
เรียนออนไลน์ หรือออฟไลน์ แล้วแต่น้องๆ สะดวกแบบใด

มาเรียนด้วยกันนะครับ^^

ราคาค่าเรียน

คณิตฯ A-Level250 บาท ต่อชั่วโมง

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบเก่า เรียน 2 คนขึ้นไป

TPAT3 ความถนัดทางวิทย์ฯ เทคโนฯ วิศวฯ250 บาท ต่อชั่วโมง

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบเก่า เรียน 2 คนขึ้นไป

คณิตศาสตร์ ม.ต้น250 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหา+แบบฝึกหัด+ข้อสอบเก่า

วิทยาศาสตร์ ม.ต้น250 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหา+แบบฝึกหัด+ข้อสอบเก่า

ฟิสิกส์ A-Level300 บาท ต่อชั่วโมง

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบเก่า เรียนเดี่ยว

คณิตฯ A-Level300 บาท ต่อชั่วโมง

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบเก่า เรียนเดี่ยว

TPAT3 ความถนัดทางวิทย์ฯ เทคโนฯ วิศวฯ300 บาท ต่อชั่วโมง

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบเก่า เรียนเดี่ยว

ฟิสิกส์ A-Level300 บาท ต่อชั่วโมง

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบเก่า เรียน 2 คนขึ้นไป

SMART 2 ติวสอบ ป.โท มธ.400 บาท ต่อชั่วโมง

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบเก่า

สอนออนไลน์ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว