ชื่อ พงษ์นรินทร์ ทินราช ชื่อเล่น หวาย อายุ 25 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
GPA : 2.26
ประวัติการทำงาน
- วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ไทย เคบีเอส แบตเตอรี่ จำกัด
ประวัติการสอน
- สอนคณิตศาสตร์ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 ( 3 เดือน )
- สอนคณิตศาสตร์ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ( 1 ปี )
- สอนคณิตศาสตร์ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( 6 เดือน )
- สอนฟิสิกส์ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( 5 เดือน )

นครราชสีมา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว