สวัสดีค่ะ ชื่อเล่นชื่อ ออม จบการศึกษา ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขา เคมีสิ่งแวดล้อม จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท เทยิน คอร์ด จังหวัดอยุธยา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายtechnical เคยมีประสบการณ์ในการสอนพิเศษวิชาคณิตสาตร์ให้กับเด็กมัธยม และมหาวิทยาลัย

พระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว