เน้นการสอนวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่เรียนรู้ช้า หรือ เรียนไม่ทันเพื่อนในห้องเรียน น้องๆชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 ที่ไม่เข้าใจเรื่องการอ่าน เขียนสะกดคำ สระลดรูป เปลี่ยนรูปต่างๆ เน้นการสอนหลักภาษา การติวข้อสอบกลาง การฝึกอ่านคิดวิเคราะห์ มีแบบฝึกหัด ใบความรู้ที่เน้นความจำความเข้าใจที่หลากหลาย

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว