สวัสดีค่ะ ติวเตอร์มายด์ สอนภาษาไทยค่ะ

สิ่งที่รับสอน
- รับสอนตั้งแต่ ประถมศึกษา - มัธยมปลาย
- รับสอนภาษาไทย (หลักภาษา,วรรณคดี) เตรียมสอบ O-net,9 วิชาสามัญ หรือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
- รับสอนศิลปะการพูด (พื้นฐานการพูดในที่สาธารณะ, การพูดในโอกาสต่าง ๆ )
- รับสอนศิลปะการเขียน (พื้นฐานการเขียนสร้างสรรค์, การเขียนเรื่องสั้น, การเขียนในโอกาสต่าง ๆ)
- ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/ภาษาฝรั่งเศส

“ประวัติผู้สอน”
- ผู้สอนจบจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิชาเอกภาษาไทย โทประวัติศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.78 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
- ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาตรีใบที่สอง คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เคยสอบได้คะแนน O-net ภาษาไทย = 86.5 | คะแนน Pat 7.6 ภาษาบาลี = 264 (88/100)
- เคยได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดีจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 4 ภาคการศึกษา
- เคยได้รับทุนการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเด่น นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย จากกองทุนกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส
- เคยได้รับทุนการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเด่นจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2565

- ลักษณะการสอน/เนื้อหา :
ขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้เรียนว่าต้องการให้ติวเตอร์เน้นหรือสอนเรื่องไหนเป็นพิเศษ

*สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรืออยากเพิ่มเติมพื้นฐานภาษาไทย ติวเตอร์จะเริ่มสอนให้ใหม่ตั้งแต่เรื่องพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การสะกดคำ ตลอดจนการพูดสื่อสารขั้นพื้นฐานค่ะ

ประสบการณ์
- สำหรับเตรียมสอบติวเตอร์มีประสบการณ์เคยติวสอบให้นักเรียนสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เน้นสอนทำข้อสอบ พื้นฐาน และเทคนิคการสังเกตข้อสอบ

- ค่าใช้จ่าย :
ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ผู้เรียนเลือกเรียน สอบถามราคาก่อนลงตารางเรียนได้ค่ะ

- วิธีการเรียนการสอน :
เรียนผ่านโปรแกรม Zoom หรือโปรแกรมที่ผู้เรียนสะดวก
หากเป็นสถานที่เรียน รบกวนแจ้งรายละเอียดติวเตอร์ก่อนค่ะ

- ข้อตกลงในการลาเรียน
รบกวนแจ้งติวเตอร์ล่วงหน้าก่อนเที่ยงวันของวันเรียน หากไม่ได้แจ้งล่วงหน้าแล้วถึงเวลาเรียนไม่สามารถเรียนได้ ติวเตอร์ก็คิดค่าสอนตามปกตินะคะ

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสงสัยตรงไหน สอบถามได้เลยนะคะ

ขอบพระคุณค่ะ

สอนออนไลน์ บางคอแหลม บางรัก สาทร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

สนใจเรีย​น​ภาษาไทย​ครับ คนจีน

หวังกง · 7 เม.ย. 2023