ติวเตอร์เป็นกันเอง

ผู้สอนจบจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิชาเอกภาษาไทย โทประวัติศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.78 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

- คะแนน O-net ภาษาไทย = 86.5 | คะแนน Pat 7.6 ภาษาบาลี = 264 (88/100)
- รับสอนตั้งแต่ ประถมศึกษา - มัธยมปลาย
- รับสอนภาษาไทย (หลักภาษา,วรรณคดี) เตรียมสอบ O-net,9 วิชาสามัญ หรือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
- รับสอนศิลปะการพูด (พื้นฐานการพูดในที่สาธารณะ, การพูดในโอกาสต่าง ๆ )
- รับสอนศิลปะการเขียน (พื้นฐานการเขียนสร้างสรรค์, การเขียนเรื่องสั้น, การเขียนในโอกาสต่าง ๆ)

ภาษาไทย ภาษาเขมร
สอนออนไลน์ บางคอแหลม บางรัก สาทร

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2022 BestKru