มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี ในรายวิชา ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเคมีอนินทรีย์จากคณะวิทยาศาสตรฺ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และเป็นติวเตอร์ทั่วไป เด็กที่เรียนมีผลการเรียนดีขึ้นทุกคนครับ จากที่เป็นคนไม่ชอบฟิสิกส์ และเคมี ปัจจุบันสามารถติวหนังสือในรายวิชาดังกล่าวให้กับเพื่อนๆได้

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว