ชื่อ: สุญาดา ชาญนารถ (ปอ)
จบการศึกษา:
-ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
-ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คะแนน: TOEIC 850
วิธีการสอน:
เน้นการทำความเข้าใจในการใช้งานจริง และการถ่ายทอดที่เข้าใจง่าย ไม่กดดัน สบายๆ

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว