สวัสดีค่ะะ พี่ชื่อพี่ปิ่นนะคะ อายุ 20 ปี ปัจจุบันเป็นนิสิตของวิทยาลยนานาชาติ ของ มศว คะแนนสูงสุดของคณะรุ่น Dek64 นะคะ คะแนนGat eng 131/150 วิชาสามัญ 71/100
รับสอนวิชาภาษาอังกฤษในส่วนของทักษะการฟัง การพูด และการอ่าน มีกิจกรรมตลอดการสอน ไม่น่าเบื่อ น้องๆอยากที่จะเพิ่มหรือเน้นเนื้อหาตรงไหนแจ้งพี่ได้เลย มีชีทเรียนให้ฟรี มีให้ทำแบบทดสอบดูความก้าวหน้าด้วยนะคะ
ปล.รับสอนตั้งแต่ระดับชั้น ประถม - มัธยม

ราคาค่าเรียน

Gammarly 1 100 บาท ต่อชั่วโมง

Part of speech

Pronunciation 150 บาท ต่อชั่วโมง

ฝึกการอ่านออกเสียง คำศัพท์ต่างๆ เสริมทักษะการพูด (สามารถreqiure ได้)

Grammarly 2200 บาท ต่อชั่วโมง

Tense = present tense , past tense , future tense

Grammarly 3250 บาท ต่อชั่วโมง

Active+passive voice , reported speech , conditional sentence

ท่องโลก vocab 250 บาท ต่อชั่วโมง

เรียนคำศัพท์ที่มักจะออกสอบ o-net , สอบเข้า

ตะลุย Error 250 บาท ต่อชั่วโมง

การสอนควบคู่กับการทำแบบฝึกหัด พร้อมกับอธิบายเหตุผล

Listening+Speaking300 บาท ต่อชั่วโมง

Daily sentence , pronunciation , toungue twister

สอนออนไลน์ truespaceasoke ลำนารายณ์ ลพบุรี สิงห์คอมเพล็ก ห้วยขวาง เซ็นทรัล พระราม 9

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว