ชื่อครูอุ้ม นางสาวกาญจนา กุลสันเทียะ อายุ24ปี
🎓จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
🥇จบด้วยผลการเรียนเฉลี่ย 3.81 (เกียรตินิยมอันดับ1)
📝ประสบการณ์ด้านการสอน
1.สอนพิเศษ นักเรียนรร.สาธิตเกษตรฯ ตลอด5ปี
2.ฝึกสอน ณ รร.สาธิตเกษตรฯ 1ปีการศึกษา
3.ปัจจุบันเข้ารับราชการครู รร.แห่งหนึ่งในจ.ลพบุรี

ลพบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว