สวัสดีครับ ผมชื่อหนึ่งนะครับ ณัชพงศ์พล คงชะสิงห์ จบปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล และจบปริญญาโทวิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สำหรับน้องๆนักเรียนที่สนใจอยากจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รวมไปถึงวิชาฟิสิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆที่สนใจอยากเรียนวิศวะ อาจารย์พี่หนึ่งสามารถให้ความรู้ได้เต็มที่ไม่มีกั๊ก ไม่ใช่แค่วิชาการเท่านั้น ยังสามารถสอนการเตรียมความพร้อมของน้องๆนักเรียนทั้งกิจวัตรประจำวันและการแบ่งเวลาต่างๆ เพื่อให้น้องๆได้มีเวลาในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ศาลายา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว