ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอก ภาษาญี่ปุ่น
TOEIC 940 JLPT N1
ปัจจุบัน ศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี เริ่มสอนตั้งแต่เรียนปริญญาตรี

ราคาค่าเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ เตรียมสอบก.พ.500 บาท ต่อชั่วโมง

สอนออนไลน์ ปทุมวัน พญาไท ราชเทวี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว