รับสอนภาษาอังกฤษระดับประถมและรับสอนภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมและพนักงานร้านอาหาร
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษย์ศาตร์ วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
มีประสบการณ์ด้านการสอนมาสิบกว่าปี เน้นการสอนแบบธรรมชาติ สอนให้เข้าใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ค่าเรียนตัวต่อตัวชั่วโมงละ 300 บาท
กลุ่มย่อย 2-5 คน ชั่วโมงละ 250บาท/คน

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว