การศึกษาระดับปริญญาตรี : คณะอุสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาตร์ (เกรียตินิยมอันดับ 1)
สถาบันภาษา : Asia-Pacific International University
การศึกษสปริญญาโท : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ English MBA
นิสัยส่วนตัว : ใจเย็น, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักเด็ก

TOEIC: 835

สอนออนไลน์ สามพราน ซอยหมอศรี สามพราน ซอยเทียนดัด

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว