กำลังศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ
จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกียรตินิยมอันดับ 1
นักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
เคยเป็นอาจารย์พิเศษสอนที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1
จบสาขาชีววิทยา แต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยเคยได้คะแนนสูงสุดวิชาเคมีและคณิตศาสตร์ ซึ่งได้เกรด A ตลอดค่ะ เพราะฉะนั้นจึงสามารถสอนวิชาเคมีและคณิตศาสตร์ได้ค่ะ

สอนออนไลน์ ดินแดง ดุสิต บางรัก ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท พระนคร ราชเทวี สัมพันธวงศ์ สาทร ห้วยขวาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว