ชื่อนางสาวจิรัชญา ฝอยทอง อายุ21 ปี
ปัจจุบันศึกษาอยู่คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกรดเฉลี่ย ม.ต้น 3.96
เกรดเฉลี่ยคณิตศาสตร์ ม.ต้น 4.00
เกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษ ม.ต้น 4.00
เกรดเฉลี่ยม.ปลาย 3.76
คะแนนgat เชื่อมโยง 150/150
เกรดวิชาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย
Fundamental english 1: A
Fundamental english 2: B+
Crit read and effec write :A
**มีความตั้งใจที่จะสอนพร้อมถ่ายทอดเทคนิคส่วนตัวในการทำข้อสอบ และเป็นคนใจเย็น

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว