รายละเอียดเกี่ยวกับชั่วโมงเรียน:
รายชั่วโมง ชั่วโมงละ 200 บาท (สำหรับโปรโมชั่นในตอนนี้ เรียนคอร์สละ 30 ชั่วโมง ในราคา 5,000 บาท)
***ด้วยประสบการณ์และคุณภาพในการสอนทบทวนของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมากกว่า 5 ปี***

ประวัติการศึกษา:
2560-2562 หลักสูตร วท.ม.คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
2556-2559 หลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
2553-2555 มัธยมศึกษาตอนปลาย(วิทย์-คณิต) โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก

ผลงานตีพิมพ์สืบเนื่องจากรายงานการประชุมวิชาการ:
2562 วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11 (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)
ชื่อผลงาน
ภาษาไทย: การมีจริงและความเป็นไปได้อย่างเดียวของผลเฉลยสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเศษส่วนคาปูโตโดยปริยายไม่เชิงเส้นที่มีเงื่อนไขขอบเชิงอนุพันธ์เชิงเศษส่วนคาปูโต
ภาษาอังกฤษ: Existence and uniqueness of solution for nonlinear implicit Caputo fractional differential equations with Caputo fractional differential boundary conditions

พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว