สวัสดีค่ะ

ชื่อ รวีวรรณ ชนวนทอง ชื่อเล่นชื่อ กิ๊ฟ ค่ะ
จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากคณะศิลปศาสตร์ เอกภาษารัสเซีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรีจนถึงปัจจุบันได้รับทำงานที่ใช้ภาษารัสเซียในการสื่อสาร ในกงานประชุม, งานแข่งขันกีฬา งานเจรจาธุรกิจ กับชาวต่างชาติจากประเทศต่างๆที่ใช้ ภาษารัสเซียในการติดต่อสื่อสาร ทั้ง จาก ประเทศรัสเซีย ยูเครน และประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) ซึ่งประกอบได้ด้วย อาเซอร์ไบจาน, เบลารุส, คาซัคสถาน, คีร์กีซสถาน, อาร์เมเนียร์, มอลโดวา, ทาจิกิสถาน, อุซเบกิสถาน, และเติร์กเมนิสถาน

นอกจากนี้ได้รับให้ความไว้วางใจในการเป็นล่ามอาสาแปลภาษาไทย-รัสเซียในงานออกร้านภริยาทูตที่จัดขึ้นโดยสภากาชาดไทยและ YMCA องค์กรเอกชน ที่มุ่งหวังช่วยเหลือสังคม ให้กับตัวแทนร้านจากสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย

รวมถึง เป็นเบื่องหลังในการจัดเตรียมและประสานงานงานอีเวนท์ เช่น งาน Russian Film Week in Thailand 2017 จัดโดยความร่วมมือ กระทรวงวัฒนธรรม, สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย โรงภาพยนตร์ SF World Cinema และ บริษัท Fest Film

ปัจจุบันทำงานกับบริษัททัวร์ตลาดรัสเซียและยุโรป

ด้านงานสอน
-มีประสบการณ์ติวภาษารัสเซียให้นักเรียนเตรียมสอบเข้าโครงการรัสเซียศึกษา,
-ให้บริการทางความรู้ภาษารัสเซียแก่ผู้ประกอบการและพนักงานสปา ที่ต้องให้บริการกับนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษารัสเซีย

จุดเด่น
-ใจเย็น เน้นเห็นผล เน้นนำไปใช้จริง
-สอนไม่ยึดติดตำรา พร้อมบอกเล่าประสบการณ์นอกจากการเรียนภาษา เพื่อเปิดมุมมองให้แก่ผู้เรียน
-ปรึกษาและสอบถามข้อสงสัยได้นอกเวลาเรียน พร้อมช่วยค้นคว้าหาข้อมูลประกอบเพิ่มเติม

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ดี

รีวิวนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster