- จบมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอนุกูลนารี ห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์ สสวท. จ.กาฬสินธุ์ ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.99 เป็นอันดับที่ 4 ของโรงเรียน
- สอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟ้า สถาบัน​เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มจธ.
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ได้รับทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตลอดหลักสูตรป.ตรี (ทุนศักยบัณฑิต)
- จบ ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (3.46)
- จบการศึกษา ป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มทส. โดยได้รับทุนการศึกษา(กิตติบัณฑิต)
ประวัติการสอน
- มีเด็กที่สอนสอบติดเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
- ติวสอบเคมี netsat มข
- ติว คณิต สอวน.
- ติว เคม๊ สอวน.

ราคาค่าเรียน

เรียนคณิตศาสตร์สำหรับเพิ่มเกรด และสำหรับติวสอบต่างๆ200 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาวิชาคณิตศษสตร์ สอนพื้นฐานไปจนถึงระดับที่ยากขึ้น

สอนออนไลน์ ม.มหิดล ศาลายา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว