ชื่อเล่น สนุ๊ก
ประสบการณ์ เคยเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็ก ระดับชั้น อ.3 ถึง มัธยมต้น
การทำงาน สอนตามเนื้อหาตามระดับชั้นของผู้เรียน ตามความต้องการของผู้ปกครอง หรือตามความต้องการของตัวผู้เรียน จะสอนเนื้อหาในเรื่องต่าง ๆ ผ่านสื่อการสอนที่หลากหลาย
กลุ่มเป้าหมาย แบบตัวต่อตัว (ผ่านช่องทางออนไลน์)
ช่องทางการติดต่อ สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ คือ Line
ค่าบริการและการชำระ ราคา 200 บาท ต่อชั่วโมง หรือ 30 ชั่วโมง 4500 บาท (ชำระค่าสอนด้วยการโอนเงิน)
ช่วงเวลาการทำงาน วัน จันทร์ - ศุกร์ 16.00-19.00 / วันเสาร์ - อาทิตย์ 9.00 - 15.00

สอนออนไลน์ นครปฐม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว