ระยะเวลากว่าสิบปีกับการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองนั้น ครูบีมของเรามีรูปแบบการสอนที่เน้นทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน โดยจะสอนเป็นหัวข้อๆ โดยเป็นเรื่องที่สนุก และเด็กๆสนใจ เช่น ยานพาหนะ การทำคุ้กกี้ชอคโคเลต สัตว์ป่า การปลูกต้นไม้ ซึ่งครูสอนพิเศษของเราจะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเพื่อฝึกการฟังและสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนโต้ตอบกลับ เรียนรู้คำศัพท์จากหัวข้อนั้นๆ ตามด้วยกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มทักษะ เช่น การสร้างคลิปพรีเซนต์งาน หรือเล่าเรื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจในการพูด สนุกกับการทำภูเขาไฟ รวมไปถึงฝึกการเขียน ครูนุ๊กมีการจัดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้ด้วยครับ

สอนออนไลน์ นนทบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว