- รับสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่มัธยมต้นเป็นต้นไป
- รับสอน IELTS, TOEIC, ติวสอบ, General English
- ผู้สอนสอบติดคณะอักษรศาสตร์นานาชาติ จุฬา จบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียนภาษา - สเปน รุ่นที่ 83
- ผู้สอนได้คะแนน IELTS Overall 7.5 (Listening 8.0, Reading 8.0, Writing 6.5, Speaking 6.5)
- ผู้สอนได้คะแนน TOEIC 870 (Listening 495 full marks, Reading 375) (Taken once)
- ราคาออนไลน์เริ่มต้นที่ 250 บาทต่อชั่วโมง
- ราคาออนไซท์เริ่มต้นที่ 300 บาทต่อชั่วโมง

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว