ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ เอกการเงินและการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ1)

นักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นที่ 2 ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท Monash University, Melbourne, Australia (เกียรตินิยมอันดับ 1)

สะดวกสอนเฉพาะออนไลน์ วันเสาร์-อาทิตย์ เน้นคลาสส่วนตัว หรือ คลาสเล็กไม่เกิน 2 คน/คลาส
คอร์สเรียน
1. ติวสอบ A-LEVEL English/ 9 วิชาสามัญ อังกฤษ
ค่าสอน 400 บาท/ชั่วโมง/คน
2. ติวสอบ IELTS (Speaking-Writing)
ค่าสอน 600บาท/ชั่วโมง/คน

ราคาค่าเรียน

A-level 400 บาท ต่อชั่วโมง

ติวแนวข้อสอบผ่านข้อสอบจริงย้อนหลัง/mock test เก็งข้อสอบ

IELTS 600 บาท ต่อชั่วโมง

เฉพาะทักษะ Speaking และ writing

สอนออนไลน์ ลำพูน เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว