รับสอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่พื้นฐาน grammarต่างๆหรือ การสอบ ทักษะการอ่าน การฟัง มีชีทแบบฝึกหัดอย่างละเอียดให้ค่ะ
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ศึกษาอยู่ชั้น: สำเร็จการศึกษาแล้ว

สอนออนไลน์ จตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว