ปริญญาตรี -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวอุตสาหการ
ปริญญาโท -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวอุตสาหการ
Stanton school of English,London,UK
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวอุตสาหการ

นครราชสีมา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว