• จบปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 เอกจิตรกรรม สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
• กำลังศึกษาปริญญาโท ปี 2 เอกจิตรกรรม สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอนออนไลน์ บางรัก ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท พระนคร ราชเทวี สาทร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว