จบการศึกษาจาก คณะศิลปะกรรมศาสตร์ สาขาการถ่ายภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคยทำงาน graphic designer & photographer นิตยสาร Numéro
เน้นการสอนแบบดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ ให้สามารถค้นหา และเข้าใจตัวเองมากขึ้น สร้างสไตล์และเอกลักษณ์ในแบบเฉพาะตน

นครปฐม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว