- มีรประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ (TU-TESOL Certificate)
- จบการศึกษาชั้น มัธยม จาก ฟิลิปปินส์
- จบปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา จาก ฟิลิปปินส์
- สมัยเรียนมหาลัย เป็นล่ามและนักแปล ให้กับ ทีมนักกีฬาไทยที่ไปแข่งที่ฟิลิปปินส์
บริษัทไทย และ องค์กร ที่ต้องติดต่อกับ ประเทศไทย
- ทำงาน ด้าน ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ให้กับหลายบริษัท รวมทั่ง บริษัทไทย ใน
ฟิลิปปินส์ รวมเป็นเวลา 10 ปี
- ทำงานให้กับบริษัทชั้นนำระดับโลกในประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรท โดยเริ่มจากการ
เป็นพนักงาน ทั่วไปจนถึงระดับผู้บริหาร เป็นเวลา 13 ปี ตลอดเวลาที่ผ่านมาพนักงานภาย
ใต้ความรับผิดชอบเป็นต่างชาตฺหมด
- ตอนนี้เป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารของบริษัทต่างชาติระดับโลก ในไทยมาเป็นเวลา 5 ปี
- รักการสอนและแบ่งปันประสบการ์ณการเอาตัวรอดโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการ
สื่อสาร เน้น ทำในสิ่งที่รัก
- สามารถที่จะสอน Grammar, การเขียน English essay, conversation, การ present
งาน, การออกเสียง pronunciation, การทำควาทเข้าใจกับบทความหรือสื่อภาษาอังกฤษ
และเทคนิค ต่างๆ ในการเพิ่มทักษะภาษา รวมทั่งประสบการ์ณ การทำงาน และการใช้ชีวิต
ที่มี ภาษาอังกฤษเป็น สื่อหลัก
- ไม่ได้เป็นครูโดยอาชีพ แต่ข้อดีก็คือ มีมุมมองในการทำงาน การใช้ชีวิตและการอยู่ในสังคมที่มีภาษา อังกฤษเป็นสื่อหลัก รวมทั่งประสบการ์ณที่กว้างกว่าคนที่ที่เป็นครู อาจาร์ยสอนภาษา
- เคยเป็นผู้ให้การอบรมสำหรับพนักงานของบริษัทในต่างประเทศซึ่งเป็นชาวต่างชาตฺ จึงมี
ทักษะในการ สอนโดยมีภาษอังกฤษเป็นสื่อกลาง
" ผมให้ได้มากกว่า grammar... ผมสามารถแชร์ประสบการ์ณการเอาชนะ ภาษาอังกฤษ
ของเด็ก ไทยธรรมดาที่ก้าวมาได้ไกลจนกลายเป็นพลเมืองของโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษ
โดยไม่ได้มีต้นทุนชีวิตที่สูง เลย ภาษาอังกฤษมันมีอะไรมากกว่า grammarน่ะ มันสำคัญ
มากกว่าการสอบผ่าน.. มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณเลย"

สอนออนไลน์ คลองเตย บางนา บางบ่อ บางพลี บางเสาธง ประเวศ พระประแดง พระโขนง ลาดกระบัง สมุทรปราการ สวนหลวง สะพานสูง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว