วิชาที่ถนัดสอน: ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
สอนเป็นกันเอง เน้นเข้าใจแล้วนำไปใช้ได้จริง
เน้นให้สามารถ ฟัง พูด อ่านและเขียน หรือปรับพื้นฐานgrammaให้แน่น
ติวระยะสั้นและยาวได้ สอบการบ้าน ติวเนื้อหาก่อนสอบได้ค่ะ
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ
ศึกษาอยู่ชั้น: ปี 3
ติวเตอร์จบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญฝ่ายการศึกษานานาชาติด้วยเกรด3.88
กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC) ชั้นปีที่สาม
ตลอดเวลาที่ศึกษาตั้งแต่มัธยมปลายจนถึงปัจจุบัน เร่ยนและสื่อสารกับชาวต่างชาติเกือบทุกวัน จึงทำให้มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษพอสมควร

สอนออนไลน์ คลองเตย บางกะปิ พระโขนง วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง ห้วยขวาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว