ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาปัจจุบัน อุดมศึกษา ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้นปีที่ 4 คณะ วิทยาศาสตร์ สาขา จุลชีววิทยา
----------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดการรับงานสอน
วิชาที่ต้องการสอน วิทยาศาสตร์ ม.ต้น หรือ วิทย์ทั่วไป สายศิลป์ ชีววิทยา สายวิทย์ ม.ปลาย
ระดับชั้นที่ต้องการสอน ม.ต้น และ ม.ปลาย
สามารถสอนหลักสูตร English program ได้หรือไม่ ได้
บริเวณที่สามารถไปสอนได้ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CAMP ห้าง เมญ่า กาดสวนแก้ว ร้านกาแฟในเมืองเชียงใหม่ หรือ บ้านน้องที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่

ประสบการณ์ในการสอน สอนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น น้อง รร.มงฟอร์ต , สอนวิทยาศาสตร์ EP ม.ต้น รร.ยุพราช , สอนชีววิทยาให้เด็ก inter , สอน วิทย์ทั่วไป ม.4 รร.สาธิต , สอน วิทย์ ม.1 รร.สาธิต , สอนชีววิทยา ม.4 สายวิทย์ รร.พระหฤทัย , สอน ชีววิทยา ม.5 สายวิทย์ รร.เรยีนา

สไตล์การสอน สอนสบาย ไม่เครียด เน้น trick เน้นโจทย์ ติวทั้งเนื้อหาในกรอบ และนอกกรอบ ไม่ได้อยู่ในแค่ทฤษฏี แต่สามารถนำไปอธิบายในชีวิตประจำวันได้ด้วย อารมณ์ประมาณวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว มีเหตุผลอธิบายได้ทุกอย่าง

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว