KruTip
ครูทิพย์ สอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น มีประสบการณ์การสอนกว่า 15 ปี สามารถจัดเนื้อหาให้เข้ากับการต้องการของผู้เรียน เน้นภาษาอังกฤษที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะนักเรียนที่ต้องการเรียนสาขาอุตสาหกรรมอาหาร และ การโรงแรม หรือ เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์งาน ต้องใช้ภาษาในทีทำงาน หรือต้องการเพื่มทักษะการพูด และ ฟัง เพื่อใช้สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ทีทำงาน
มีประสบการณ์ในการสอนเด็กอนุบาล ประถม มัธยม และ ระดับมหาวิทยาลัย และกลุ่มวัยทำงาน
สามารถเรียนเป็นกลุ่ม หรือ คนเดียว ออนไลน์
วันและเวลา เสาร์-อาทิตย์ ตกลงกันได้
ราคา ชั่วโมงละ ึ600 บาท โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนเข้าเรียน 1 วัน
หยุดวันจันทร์-ศุกร์ และวันนักขัตฤกษ์

ภาษาอังกฤษ
สอนออนไลน์ ยานนาวา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว