ครูผู้สอน สาขาคอมพิวเตอรฺธุรกิจ
ทำงานอยู่วิทยาลัย สารพัดช่างยะลา
รับสอนพิเศษ สำหรับการออกแบบ
หรือโปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้น
สาขาคอมพิวเตอร์ เปิดสอนระยะสั้น 50 ชั่วโมง

หรือ ติดต่อที่วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

ยะลา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว