รับสอนภาษาจีนกลางสำหรับผู้ที่สนใจเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ ต้น กลาง สูง
-เน้นทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ตั้งแต่พื้นฐาน-ระดับสูง
-ทุกทักษะสามารถเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
-ติวข้อสอบวัดระดับพื้นฐาน HSK
-ติวจีนสอบเข้าทำงานและมหาวิทยาลัย
สอนโดย หลินหล่าวซือ ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน จากประเทศจีน
ประสบการณ์ด้านการสอนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
และโรงเรียนกวดวิชาชั้นนำในกรุงเทพ
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: Xiamen University/สาขาการสอนภาษาจีน

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว