โทร

สอนดนตรีและให้คำปรึกษาในการศึกษาต่อด้านดนตรี
🎸 กีต้าโปร่ง (Acoustic guitar)
🎸 กีต้าไฟฟ้า (Electric guitar)
🎸 อูคูเลเล่ (Ukulele)
🎹 เปียโน (Piano)
🎼 ทฤษฎีดนตรี (Music theory)
🎧 โสตทักษะ (Ear Training)
〽ให้คำปรึกษาในการศึกษาต่อด้านดนตรี
เน้นปูพื้นฐานที่ถูกต้องตามหลักการทางดนตรีศึกษา
👇
✍️👨‍🏫 ประวัติการทำงาน 👨‍🏫✍️
👉 ปี 2563 - ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำสาขาดนตรีศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
👉 ปี 2560 - 2563
อาจารย์ประจำสาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
👉 ปี 2557 - 2560
สถาบันดนตรี KPN Music Academy
👉 ปี 2556 - 2557
สถาบันดนตรียามาฮ่า Yamaha Music Academy
👇
👨‍🎓 ประวัติการศึกษา 👨‍🎓
📌 ปริญญาโท ดนตรีศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2560
📌 ปริญญาตรี ดุริยางคศาสตร์บัณฑิต ดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2557

บริการออนไลน์ ลพบุรี สุรินทร์

คุณครูเป็นกันเองมากค่ะ

แอน · 2020 ม.ค. 1
ศรัณยา อินทรทัศน์ · 2019 ก.ย. 10

ครูสอนดีและแนะนำเครื่องดนตรีที่เหมาะสมดีมากกคะ

อุ๋ม · 2019 ก.พ. 21

_

โจ · 2017 เม.ย. 17

รวดเร็วในการติดต่อ เด็กเรียนรู้จากที่สอนได้ มีความตั้งใจสอนและให้คำแนะนำในการซ้อมที่ดีค่ะ

ปุ้ย · 2017 มี.ค. 18

สอนดีเข้าใจ มีเทคนิคให้ผู้เรียนได้เรียนตามความชอบ ตามความสนใจของผู้เรียน

โอ๊ค · 2016 ต.ค. 22
อาจารย์เจษ

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster