จบการศึกษา
>>ปริญญาตรี ดุริยางคศาสตร์บัณฑิต ดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังศึกษา
>>ปริญญาโท ดนตรีศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

_

รวดเร็วในการติดต่อ เด็กเรียนรู้จากที่สอนได้ มีความตั้งใจสอนและให้คำแนะนำในการซ้อมที่ดีค่ะ

สอนดีเข้าใจ มีเทคนิคให้ผู้เรียนได้เรียนตามความชอบ ตามความสนใจของผู้เรียน

BestKru © 2014-2017