ตำแหน่งปัจจุบัน
>> อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การศึกษา
>> ปริญญาโท ดนตรีศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
>> ปริญญาตรี ดุริยางคศาสตร์บัณฑิต ดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

_

รวดเร็วในการติดต่อ เด็กเรียนรู้จากที่สอนได้ มีความตั้งใจสอนและให้คำแนะนำในการซ้อมที่ดีค่ะ

สอนดีเข้าใจ มีเทคนิคให้ผู้เรียนได้เรียนตามความชอบ ตามความสนใจของผู้เรียน

รีวิวนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

DoneMaster © 2014-2018