ผมชื่อ กาแฟ ครับ สอนดนตรีเป็นหลัก มี Studio อยู่ในคูเมือง และโรงเรียนสอนดนตรีตรง Lotus Airport สามารถไปสอน ตามสถานที่ นักเรียนสะดวกได้ สอบถามได้ครับ

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

อ้อน

สุภาพ ให้ข้อมูลดีค่ะ

BestKru © 2014-2017