นางสาวภัทราวดี วนาวัฒน์ ชื่อเล่น เพชร กำลังศึกษาอยู่คณะเศรษฐศาสต์ภาคอินเตอร์ มช.ปีที่ 4
และจบจากมงฟอร์ตกิ๊ฟ Eng มีประสบการณ์อยู่ในต่างประเทศหลายครั้ง และสามารถเข้ากับเด็กได้ง่าย เคยทำงานกับ Walt Disney Word ที่ Orlando, Florida ประเทศอเมริกา

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว